Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 juli 2017 - Straatsburg

8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE, ECR, Verts/ALE en ENF-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: Anne Sander in de plaats van Alain Lamassoure

Commissie EMPL: Anne Sander is niet langer lid.

Commissie AFCO: Alain Lamassoure in de plaats van Constance Le Grip

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Daniel Dalton in de plaats van Anneleen Van Bossuyt

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Jakop Dalunde in de plaats van Eva Joly

Commissie BUDG: André Elissen

Commissie FEMM: André Elissen

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan: André Elissen

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid