Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 lipca 2017 r. - Strasburg

8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE, ECR, Verts/ALE i ENF wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja ECON: Anne Sander zamiast Alaina Lamassoure'a

komisja EMPL: Anne Sander nie jest już członkinią

komisja AFCO: Alain Lamassoure zamiast Constance Le Grip

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Daniel Dalton zamiast Anneleen Van Bossuyt

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Jakop Dalunde zamiast Evy Joly

komisja BUDG: André Elissen

komisja FEMM: André Elissen

Delegacja do spraw Stosunków z Afganistanem: André Elissen

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności