Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 iulie 2017 - Strasbourg

8. Componența comisiilor și delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupurilor PPE, ECR, Verts/ALE şi ENF următoarele cereri de numire:

ECON: Anne Sander în locul lui Alain Lamassoure

EMPL: Anne Sander nu mai este membru

AFCO: Alain Lamassoure în locul lui Constance Le Grip

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Daniel Dalton în locul lui Anneleen Van Bossuyt

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Jakop Dalunde în locul lui Eva Joly

BUDG: André Elissen

FEMM: André Elissen

Delegația pentru relațiile cu Afganistan: André Elissen

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate