Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. júla 2017 - Štrasburg

8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, ECR, Verts/ALE a ENF tieto žiadosti o menovania:

výbor ECON: Anne Sander, ktorou je nahradený Alain Lamassoure

výbor EMPL: Anne Sander už nie je členkou.

výbor AFCO: Alain Lamassoure, ktorým je nahradená Constance Le Grip

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Daniel Dalton, ktorým je nahradená Anneleen Van Bossuyt

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Jakop Dalunde, ktorým je nahradená Eva Joly

výbor BUDG: André Elissen

výbor FEMM: André Elissen

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom: André Elissen

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia