Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 iulie 2017 - Strasbourg

9. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din regulament)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Raportoare: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Raportor: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- REGI, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriilor (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- INTA, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Raportor: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- comisiile EMPL și CULT, pe baza raportului referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Raportori: Svetoslav Hristov Malinov și Thomas Mann (A8-0244/2017)

- EMPL, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Raportor: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții al zilei de mâine, marți, 4 iulie 2017, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate