Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. července 2017 - Štrasburk

10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

- doporučení výboru JURI, aby nebyla vznesena námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- doporučení výboru JURI, aby nebyla vznesena námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazují přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučením, považují se tato doporučení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.

Obě doporučení jsou po dobu trvání tohoto dílčího zasedání dostupná na internetových stránkách Europarl.

Právní upozornění - Ochrana soukromí