Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 3. juli 2017 - Strasbourg

10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- henstilling fra JURI om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 19. juni 2017 om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- henstilling fra JURI om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 19. juni 2017 om erstatning af bilag I, II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Såfremt ingen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod disse henstillinger, anses de for vedtaget. De vil i modsat fald blive sat under afstemning.

De to henstillinger kan findes på Europarl under den indeværende mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik