Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 iulie 2017 - Strasbourg

10. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

- recomandarea Comisiei JURI de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 iunie 2017 de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- recomandarea Comisiei JURI de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 iunie 2017 de înlocuire a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Dacă aceste recomandări nu fac obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputaţi în termen de 24 de ore, ele vor fi considerate aprobate. În caz contrar, ele vor fi supuse la vot.

Cele două recomandări sunt disponibile pe site-ul „Europarl” pe durata actualei perioade de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate