Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. júla 2017 - Štrasburg

10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

- odporúčaniu výboru JURI nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie z 19. júna 2017, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- odporúčaniu výboru JURI nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie z 19. júna 2017, ktorým sa nahrádzajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Ak politická skupina alebo najmenej 40 poslancov nevznesie v lehote 24 hodín proti týmto odporúčaniam žiadnu námietku, tieto odporúčania sa považujú za schválené. V opačnom prípade sa o nich bude hlasovať.

Dve odporúčania sú k dispozícii na stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia