Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 3. srpnja 2017. - Strasbourg

11. Tumačenje Poslovnika

Predsjednik je obavijestio Parlament, u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika, o sljedećem tumačenju članka 5. stavka 5. Poslovnika koje je dao Odbor za ustavna pitanja, od kojeg je zatraženo mišljenje o primjeni te odredbe:

Pristup povjerljivim informacijama podložan je pravilima utvrđenima međuinstitucijskim sporazumima koje je sklopio Parlament, a koji su vezani za postupanje s povjerljivim infomacijama1a i za unutarnja pravila za njihovu primjenu koja su usvojila nadležna tijela Parlamenta1b.

__________________

1a   Međuinstitucionalni sporazum od 20. studenoga 2002. između Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu Europskog parlamenta informacijama osjetljive prirode Vijeća iz područja sigurnosne i obrambene politike (SL C 298 od 30.11.2002., str. 1.).

   Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije od 20. listopada 2010. (SL L 304 od 20.11.2010., str. 47.).

   Međuinstitucijski sporazum od 12. ožujka 2014. između Europskog parlamenta i Vijeća o slanju Europskom parlamentu klasificiranih podataka Vijeća, a koji se odnose na predmete koji nisu iz područja zajedničke vanjske i sigurnosne politike, i o postupanju Europskog parlamenta s njima (SL C 95 od 1.4.2014., str. 1.).

1b   Odluka Europskog parlamenta od 23. listopada 2002. o provedbi međuinstitucionalnog sporazuma o pristupu Europskog parlamenta informacijama Vijeća iz područja sigurnosne i obrambene politike koje su osjetljive prirode (SL C 298 od 30.11.2002., str. 4.).

   Odluka Predsjedništva od 15. travnja 2013. o pravilima o postupanju Europskog parlamenta s povjerljivim dokumentima (SL C 96 od 1.4.2014., str. 1.).

Ako nijedan klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor na to tumačenje, u skladu s člankom 226. stavkom 4. Poslovnika, u roku od 24 sata nakon njegove objave, tumačenje se smatra prihvaćenim. U suprotnome, o njemu se glasuje u Parlamentu.

°
° ° °

Predsjednik je obavijestio zastupnike, u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika, o sljedećem tumačenju članka 210.a Poslovnika, koje je dao Odbor za ustavna pitanja, od kojeg je zatraženo mišljeno o primjeni te odredbe:

„Ovaj članak primjenjuje se u mjeri u kojoj primjenjivi pravni okvir koji se odnosi na postupanje s povjerljivim informacijama predviđa mogućnost uvida u povjerljive informacije na sastanku zatvorenom za javnost izvan sigurnih prostora.”

Ako nijedan klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor na to tumačenje, u skladu s člankom 226. stavkom 4. Poslovnika, u roku od 24 sata nakon njegove objave, tumačenje se smatra prihvaćenim. U suprotnome, o njemu se glasuje u Parlamentu.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti