Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. július 3., Hétfő - Strasbourg

11. Az eljárási szabályzat értelmezése

Az elnök az eljárási szabályzat 226. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzat 5. cikke (5) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

„A bizalmas információkhoz való hozzáférésre a Parlament által megkötött intézményközi megállapodásokban foglalt, a bizalmas információk kezelésére vonatkozó szabályok1a, valamint az azok végrehajtása céljából a Parlament illetékes szervei által elfogadott belső szabályok1b alkalmazandók.

_________________

1a   Az Európai Parlament és a Tanács közötti, 2002. november 20-i intézményközi megállapodás a biztonsági és védelmi politika területén az Európai Parlamentnek a Tanács minősített információjához történő hozzáféréséről (HL C 298., 2002.11.30., 1. o.).

Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló, 2010. október 20-i keretmegállapodás (HL L 304., 2010.11.20., 47. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács közötti, 2014. március 12-i intézményközi megállapodás a közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbításáról és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezeléséről (HL C 95., 2014.4.1., 1. o.).

1b   Az Európai Parlament 2002. október 23-i határozata a Parlament biztonsági és védelmi politika területére vonatkozó minősített tanácsi információkhoz való hozzáférését szabályozó intézményközi megállapodás végrehajtásáról (HL C 298., 2002.11.30., 4. o.).

Az Elnökség 2013. április 15-i határozata a bizalmas adatok Európai Parlament általi kezelésére vonatkozó szabályokról (HL C 96., 2014.4.1., 1. o.).”

Amennyiben ezt az értelmezést a bejelentését követő 24 órás időszakon belül az eljárási szabályzat 226. cikke (4) bekezdésének megfelelően sem képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem vitatja, úgy elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben parlamenti szavazásra kell bocsátani.

°
° ° °

Az elnök az eljárási szabályzat 226. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzat 210a. cikkének alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

„Ez a cikk abban a mértékben alkalmazandó, amennyiben a bizalmas információk kezelésére vonatkozó jogi keret lehetővé teszi a bizalmas információ megtekintését zárt ülésen, biztonságos helyiségeken kívül.”

Amennyiben ezt az értelmezést a bejelentését követő 24 órás időszakon belül az eljárási szabályzat 226. cikke (4) bekezdésének megfelelően sem képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem vitatja, úgy elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben parlamenti szavazásra kell bocsátani.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat