Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. liepos 3 d. - Strasbūras

11. Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimai

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 3 dalį Pirmininkas informavo Parlamentą apie tokį Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 5 dalies išaiškinimą, pateiktą Konstitucinių reikalų komiteto, į kurį buvo kreiptasi dėl šios nuostatos taikymo:

„Galimybei susipažinti su konfidencialia informacija taikomos taisyklės, nustatytos Europos Parlamento sudarytuose tarpinstituciniuose susitarimuose, susijusiuose su slapto pobūdžio informacijos tvarkymu1a, ir jų įgyvendinimo vidaus taisyklėse, patvirtintose Europos Parlamento kompetentingų organų1b.

__________________

1a   2002 m. lapkričio 20 d. Tarpinstitucinis susitarimas tarp Europos Parlamento ir Tarybos dėl galimybės Europos Parlamentui susipažinti su slapto pobūdžio Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos srityje (OL C 298, 2002 11 30, p. 1).

Pagrindų susitarimas dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių (OL L 304, 2010 11 20, p. 47).

2014 m. kovo 12 d. Tarpinstitucinis Susitarimas dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente (OL C 95, 2014 4 1, p. 1).

1b   2002 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl galimybės Europos Parlamentui susipažinti su slapto pobūdžio Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos srityje įgyvendinimo (OL C 298, 2002 11 30, p. 4).

2013 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl konfidencialios informacijos tvarkymo Europos Parlamente taisyklių (OL C 96, 2014 4 1, p. 1).“

Jei pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 4 dalį frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius per 24 valandas nuo išaiškinimo pateikimo nepaprieštarauja jam, jis laikomas patvirtintu. Priešingu atveju klausimas teikiamas balsuoti Parlamentui.

°
° ° °

Pirmininkas informavo Parlamentą, kad pagal DTT 226 straipsnio 3 dalį Konstitucinių reikalų komitetas, atsakingas už DTT 210a straipsnio nuostatų aiškinimą, pateikė tokį aiškinimą:

„Šis straipsnis taikomas ta apimtimi, kiek taikytinoje teisės sistemoje, susijusioje su konfidencialios informacijos tvarkymu, numatyta galimybė susipažinti su konfidencialia informacija uždarame posėdyje, vykstančiame ne saugiose patalpose.“

Jei pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 4 dalį frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius per 24 valandas nuo išaiškinimo pateikimo nepaprieštarauja jam, jis laikomas patvirtintu. Priešingu atveju klausimas teikiamas balsuoti Parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika