Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 iulie 2017 - Strasbourg

11. Interpretarea Regulamentului de procedură

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective:

Accesul la informațiile confidențiale face obiectul normelor stabilite în acordurile interinstituționale încheiate de Parlament privind tratamentul informațiilor confidențiale1a și al normelor interne de aplicare a acestora, adoptate de organismele competente ale Parlamentului1b.

__________________

1bis   Acordul interinstituțional din 20 noiembrie 2002 între PE și Consiliu privind accesul Parlamentului European la informații sensibile ale Consiliului din domeniul politicii de securitate și apărare (JO C 298 din 30.11.2002, p. 1).

   Acordul-cadru din 20 octombrie 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (JO L 304 din 20.11.2010, p. 47).

   Acordul interinstituțional din 12 martie 2014 între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea către Parlamentul European și prelucrarea de către acesta a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune (JO C 95 din 1.4.2014, p. 1).

1ter   Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2002 privind aplicarea Acordului interinstituțional privind accesul Parlamentului European la informații sensibile ale Consiliului din domeniul politicii de securitate și de apărare (JO C 298 din 30.11.2002, p. 4).

   Decizia Biroului din 15 aprilie 2013 referitoare la normele normele care reglementează tratamentul informațiilor confidențiale de către Parlamentul European (JO C 96 din 1.4.2014, p. 1).

În cazul în care această interpretare nu a facut obiectul niciunei opoziţii din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 226 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, în termen de 24 de ore de la anunțarea interpretării, aceasta va fi considerată adoptată. În caz contrar, este supusă votului Parlamentului.

°
° ° °

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 210a din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective:

Prezentul articol se aplică în măsura în care cadrul juridic aplicabil care reglementează tratamentul informațiilor confidențiale prevede posibilitatea consultării informațiilor confidențiale în cadrul unei reuniuni in camera din afara incintelor securizate.

În cazul în care această interpretare nu a facut obiectul niciunei opoziţii din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 226 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, în termen de 24 de ore de la anunțarea interpretării, aceasta va fi considerată adoptată. În caz contrar, este supusă votului Parlamentului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate