Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 3. julij 2017 - Strasbourg

11. Razlaga poslovnika

Predsednik je v skladu s členom 226(3) Poslovnika Parlament seznanil z razlago člena 5(5) Poslovnika, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, zaprošen za mnenje o tej določbi.

"Dostop do zaupnih informacij urejajo pravila iz medinstitucionalnih sporazumov, ki jih je sklenil Parlament v zvezi z obravnavo zaupnih informacij1a in notranjimi pravili za njihovo izvajanje, ki so jih sprejeli pristojni organi Parlamenta1b.

__________________

1a   Medinstitucionalni sporazum z dne 20. novembra 2002 med Evropskim parlamentom in Svetom o dostopu Evropskega parlamenta do informacij Sveta občutljive narave na področju varnostne in obrambne politike (UL C 298, 30.11.2002, str. 1).

   Okvirni sporazum z dne 20. oktobra 2010 o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (UL L 304, 20.11.2010, str. 47).

   Medinstitucionalni sporazum z dne 12. marca 2014 med Evropskim parlamentom in Svetom o pošiljanju tajnih podatkov Sveta o zadevah, ki niso s področja skupne zunanje in varnostne politike, Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s strani Evropskega parlamenta (UL C 95, 1.4.2014, str. 1).

1b   Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2002 o izvajanju Medinstitucionalnega sporazuma o dostopu Evropskega parlamenta do informacij Sveta občutljive narave na področju varnostne in obrambne politike (UL C 298, 30.11.2002, str. 4).

   Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2013 o pravilniku o obdelavi zaupnih podatkov v Evropskem parlamentu (UL C 96, 1.4.2014, str. 1)."

Če politična skupina ali vsaj zadostno število poslancev, določeno v členu 226( 4) Poslovnika, tej razlagi ne nasprotuje v 24 urah od objave, se obravnava kot sprejeta. V nasprotnem primeru se o njej glasuje v Parlamentu.

°
° ° °

Predsednik je v skladu s členom 226(3) Poslovnika Parlament seznanil z razlago člena 210a Poslovnika, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, zaprošen za mnenje o tej določbi:

"Ta člen se uporablja, če veljavni pravni okvir v zvezi z obravnavo zaupnih informacij zagotavlja možnost vpogleda v zaupne informacije na seji za zaprtimi vrati zunaj zavarovanih prostorov."

Če politična skupina ali vsaj zadostno število poslancev, določeno v členu 226( 4) Poslovnika, tej razlagi ne nasprotuje v 24 urah od objave, se obravnava kot sprejeta. V nasprotnem primeru se o njej glasuje v Parlamentu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov