Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. července 2017 - Štrasburk

12. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše tento týden níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Nařízení evropského Parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí