Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 3. juuli 2017 - Strasbourg

12. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et samal nädalal koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb liidu osalemist mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi kohta (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika