Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 3. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

12. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa tällä viikolla yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta erityistoimenpiteiden osalta, jotka koskevat lisätuen antamista luonnonkatastrofeista kärsiville jäsenvaltioille (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö