Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. liepos 3 d. - Strasbūras

12. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku šią savaitę pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Europos parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl specialių priemonių, kad būtų galima nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1683/95, nustatantis vienodą vizų formą (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika