Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 3. jūlijs - Strasbūra

12. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju tajā nedēļā parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (00018/2017/LEX – C8-0222/2017 – 2016/0325(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm (00021/2017/LEX – C8-0221/2017 – 2016/0384(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (00019/2017/LEX – C8-0220/2017 – 2015/0149(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95, ar ko nosaka vienotu vīzu formu (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika