Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 lipca 2017 r. - Strasburg

12. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w tym tygodniu do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Decyzja Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym przez klęski żywiołowe (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności