Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 iulie 2017 - Strasbourg

12. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna în săptămâna în curs următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Decizia a Parlamentului european și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsurile specifice menite să furnizeze o asistență suplimentară statelor membre afectate de dezastre naturale (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/95 al Consiliului de instituire a unui model uniform de viză (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Directiva a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate