Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. júla 2017 - Štrasburg

12. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše tento týždeň tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 stanovujúce jednotný formát víz (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia