Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 juli 2017 - Straatsburg

13. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van januari 2017, februari II 2017 en maart I en II 2017 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.

Juridische mededeling - Privacybeleid