Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tnejn, 3 ta' Lulju 2017 - Strasburgu

14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 2 għall-baġit ġenerali għall-2017: Id-dħul tas-surplus tas-sena finanzjarja 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-introjtu nazzjonali gross bi prezzijiet tas-suq (“ir-Regolament dwar l-ING”) li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/130/KEE, Euratom u r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Finlandja - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi tqal tal-merkanzija għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi, fir-rigward ta’ ċerti dispożizzjonijiet dwar it-tassazzjoni fuq il-vetturi (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fir-Repubblika Ċeka (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- Rapport dwar il-kumpaniji tas-sigurtà privati (2016/2238(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Rapport dwar il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut (2016/2244(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Rapport with recommendations to the Commission on limitation periods for traffic accidents (2015/2087(INL)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Kosovo fi programmi tal-Unjoni (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar standards minimi komuni ta' proċedura ċivili fl-UE (2015/2084(INL)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Rapport dwar l-istandards Ewropej – implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 (2016/2274(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Rapport dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji (2016/2272(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Memorandum ta' Qbil bejn l-Aġenzija Ewropea għat tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u l-Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill fit-72 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (2017/2041(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Rapport dwar lejn strateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - Kumitat AFET - Kumitat CULT - Rapporteur: Elmar Brok - Rapporteur: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Rapport dwar ir-rwol tat-turiżmu relatat mas-sajd fid-diversifikazzjoni tas-sajd (2016/2035(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Rapport dwar l-indirizzar tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tad-delitti tal-gwerra u d-delitti kontra l-umanità, inkluż il-ġenoċidju (2016/2239(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Rapport dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u impjieg prekarju (2016/2221(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Mekkaniżmi għas-Soluzzjoni tat-Tilwim dwar it-Tassazzjoni Doppja fl-Unjoni Ewropea (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Rapport dwar il-promozzjoni tal-koeżjoni u l-iżvilupp fir-Reġjuni Ultraperiferiċi tal-UE: l-implimentazzjoni tal-Artikolu 349 TFUE (2016/2250(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - Kumitat ECON - Kumitat JURI - Rapporteur: Hugues Bayet - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2017 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017: Id-dħul tal-bilanċ favorevoli tas-sena finanzjarja 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kuba, min-naħa l-oħra (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kuba, min-naħa l-oħra (2017/2036(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2016 dwar it-Turkija (2016/2308(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Rapport dwar qafas pan-Ewropew ta' bonds koperti (2017/2005(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Emenda ta' Kigali għall-Protokoll ta' Montreal dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Rapport dwar azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Rapport dwar il-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar li tiġi aċċettata f'isem l-Unjoni Ewropea l-Emenda għall-Protokoll tal-1999 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfini tal-Arja Fuq Distanza Twila sabiex Jitnaqqsu l-Aċidifikazzjoni, l-Ewtrofikazzjoni u l-Ożonu Troposferiku (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni minn Spanja – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Rapport dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2018 (2017/2043(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li tiġi adottata direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - Kumitat CONT - Kumitat LIBE - Rapporteur: Ingeborg Gräßle - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Avviż legali - Politika tal-privatezza