Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 iulie 2017 - Strasbourg

14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Proiect de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2017: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) și abrogarea Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la societățile de securitate private (2016/2238(INI)) - AFET - Raportoare: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Raport referitor la funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul (2016/2244(INI)) - IMCO - Raportor: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind termenele de prescripție pentru accidentele rutiere (2015/2087(INL)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - AFET - Raportoare: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Raport cu recomandări adresate Comisiei referitoare la standarde comune minime privind procedura civilă în Uniunea Europeană (2015/2084(INL)) - JURI - Raportor: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Raport referitor la standardele europene – punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 (2016/2274(INI)) - IMCO - Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Raport referitor la un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi (2016/2272(INI)) - IMCO - Raportor: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Memorandumului de înțelegere dintre Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție și Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Raport referitor la Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (2017/2041(INI)) - AFET - Raportor: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Raport referitor la tema „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale” (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - AFET - CULT - Raportor: Elmar Brok - Raportoare: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Raport referitor la rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (2016/2035(INI)) - PECH - Raportoare: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Raport referitor la abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (2016/2239(INI)) - AFET - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Raport referitor la condițiile de muncă și locurile de muncă cu contracte precare (2016/2221(INI)) - EMPL - Raportor: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Report on the proposal for a Council directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - ECON - Raportor: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Raport referitor la promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale Uniunii: aplicarea articolului 349 din TFUE (2016/2250(INI)) - REGI - Raportor: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - ECON - JURI - Raportor: Hugues Bayet - Raportoare: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - BUDG - Raportor: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - AFET - Raportoare: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte (2017/2036(INI)) - AFET - Raportoare: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Turcia (2016/2308(INI)) - AFET - Raportoare: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Raport Calea către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (2017/2005(INI)) - ECON - Raportor: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - ENVI - Raportoare: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Raport referitor la acțiunea UE pentru sustenabilitate (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - ENVI - Raportor: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului din 1999 la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - ENVI - Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2018 (2017/2043(BUD)) - BUDG - Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - CONT - LIBE - Raportoare: Ingeborg Gräßle - Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Notă juridică - Politica de confidențialitate