Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Arutelud :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Esmaspäev, 3. juuli 2017 - Strasbourg

15. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)

Esitatud on järgmised põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga (kodukorra artikkel 130b)

— (O-000029/2017), mille esitas(id) Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen ja Ivan Štefanec komisjonile: Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017), mille esitas Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: ELi armee (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika