Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Keskustelut :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 3. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

15. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan, on jätetty käsiteltäviksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

— (O-000029/2017) Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen ja Ivan Štefanec komissiolle: Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n armeija (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö