Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Rozpravy :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 3. júla 2017 - Štrasburg

15. Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)

Boli predložené tieto väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

— (O-000029/2017), ktorú položili Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen a Ivan Štefanec, pre Komisiu: Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa (2017/2735(RSP)) B8-0317/2017)

— (O-000044/2017), ktorú položila Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Armáda EÚ (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia