Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Debatter :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 3 juli 2017 - Strasbourg

15. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellationer för skriftligt beskvarande med debatt har ingivits (artikel 130b i arbetsordningen):

— (O-000029/2017) från Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen och Ivan Štefanec, till kommissionen: Följderna av importskandalen med brasilianskt kött (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) från Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, till kommissionen: EU-armé (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy