Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 iulie 2017 - Strasbourg

16. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

— (O-000045/2017) adresată de Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017) adresată de Bernd Lange, Daniel Caspary și David Martin, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Hotărârea Curții de Justiție din 16 mai 2017 privind ALS UE-Singapore (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017) adresată de Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Vânătoarea de balene în Norvegia (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).

Notă juridică - Politica de confidențialitate