Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0007(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0185/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0185/2017

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0283

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

18. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Ο Sorin Moisă παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Petras Auštrevičius (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Siegfried Mureşan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Νότης Μαριάς, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser και Kazimierz Michał Ujazdowski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Sorin Moisă.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου