Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2274(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0213/2017

Ingivna texter :

A8-0213/2017

Debatter :

PV 03/07/2017 - 19
CRE 03/07/2017 - 19

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0278

Protokoll
Måndagen den 3 juli 2017 - Strasbourg

19. Europeiska standarder för 2000-talet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om europeiska standarder för 2000-talet [2016/2274(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Hans-Olaf Henkel (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Pavel Telička (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Davor Škrlec.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Marlene Mizzi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 4.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy