Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2576(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Rozpravy :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Pondělí, 3. července 2017 - Štrasburk

20. Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000045/2017), kterou pokládají Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Komisi: Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Margrete Auken, Julia Reid za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli a Paloma López Bermejo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini a Krisztina Morvai.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D’Ornano za výbor ENVI o reakci EU na HIV/AIDS, tuberkulózu a hepatitidu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 5.7.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí