Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2576(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Forhandlinger :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Mandag den 3. juli 2017 - Strasbourg

20. Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000045/2017) af Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Mireille D'Ornano for ENVI til Kommissionen: Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Margrete Auken, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli og Paloma López Bermejo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini og Krisztina Morvai.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Mireille D’Ornano for ENVI om EU's indsats mod hiv/aids, tuberkulose og hepatitis C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 5.7.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik