Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2576(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Arutelud :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Esmaspäev, 3. juuli 2017 - Strasbourg

20. HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000045/2017), mille esitasid Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel komisjonile: HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Claudiu Ciprian Tănăsescu fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Margrete Auken, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli ja Paloma López Bermejo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D’Ornano ENVI-komisjoni nimel ELi reageerimise kohta HIVi/AIDSi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi probleemile (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2017 protokollipunkt 8.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika