Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2576(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Keskustelut :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 3. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

20. Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti C-virustartuntaepidemiat (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000045/2017) Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti C-virustartuntaepidemiat (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli ja Paloma López Bermejo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini ja Krisztina Morvai.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D’Ornano ENVI-valiokunnan puolesta hi-virusta/aidsia, tuberkuloosia ja hepatiitti C:tä koskevista EU:n toimista (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö