Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2576(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Rasprave :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Zapisnik
Ponedjeljak, 3. srpnja 2017. - Strasbourg

20. Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi (rasprava)
CRE

Pitanje za usmeni odgovor (O-000045/2017) koje su Komisiji postavili Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, u ime Odbora ENVI: Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná obrazložila je pitanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claudiu Ciprian Tănăsescu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Margrete Auken, Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli i Paloma López Bermejo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini i Krisztina Morvai.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini et Mireille D’Ornano, u ime Odbora ENVI, o mjerama EU-a za suzbijanje HIV-a/AIDS-a, tuberkuloze i hepatitisa C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika od 5.7.2017..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti