Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2576(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Debaty :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 3 lipca 2017 r. - Strasburg

20. Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000045/2017), które skierowali Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: W Europie rozwija się epidemia HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby typu C (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná rozwinęła pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli i Paloma López Bermejo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini i Krisztina Morvai.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini et Mireille D’Ornano, w imieniu komisji ENVI, w sprawie reakcji UE na HIV/AIDS, gruźlicę i zapalenie wątroby typu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 5.7.2017.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności