Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2576(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Dezbateri :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 3 iulie 2017 - Strasbourg

20. Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000045/2017) adresată de Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli și Paloma López Bermejo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini și Krisztina Morvai.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini et Mireille D’Ornano, în numele Comisiei ENVI, referitoare la răspunsul UE privind HIV/SIDA, tuberculoza și hepatita C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 5.7.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate