Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2576(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Rozpravy :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 3. júla 2017 - Štrasburg

20. Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000045/2017), ktorú položili Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (2017/2576(RSP)) B8-0321/2017)

Kateřina Konečná rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Margrete Auken, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli a Paloma López Bermejo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D’Ornano, v mene výboru ENVI, o reakcii EÚ na HIV/AIDS, tuberkulózu a hepatitídu typu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 5.7.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia