Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2576(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Debatter :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 3 juli 2017 - Strasbourg

20. Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000045/2017) från Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemierna i Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Margrete Auken, Julia Reid för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli och Paloma López Bermejo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini och Krisztina Morvai.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D’Ornano, för utskottet ENVI, om EU:s åtgärder mot hiv/aids, tuberkulos och hepatit C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 5.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy