Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 3. juli 2017 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet
 7.Anmodning om beskyttelse af immunitet
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Fortolkning af forretningsordenen
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 13.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 14.Modtagne dokumenter
 15.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 17.Arbejdsplan
 18.Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I (forhandling)
 19.Europæiske standarder til det 21. århundrede (forhandling)
 20.Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa (forhandling)
 21.Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder (kortfattet forelæggelse)
 22.Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (kortfattet forelæggelse)
 23.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 24.Private sikkerhedsfirmaer (kortfattet forelæggelse)
 25.Arbejdsvilkår og usikker ansættelse (kortfattet forelæggelse)
 26.På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer (kortfattet forelæggelse)
 27.Den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet (kortfattet forelæggelse)
 28.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 29.Dagsorden for næste møde
 30.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (155 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (22 kb) 
 
Protokol (78 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (23 kb) 
 
Protokol (253 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (391 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik