Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 3 juli 2017 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Interpretaties van het Reglement
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 13.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 14.Ingekomen stukken
 15.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Macrofinanciële bijstand aan Moldavië ***I (debat)
 19.Europese normen voor de 21e eeuw (debat)
 20.Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en HCV in Europa (debat)
 21.Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (korte presentatie)
 22.De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (korte presentatie)
 23.Samenstelling commissies en delegaties
 24.Particuliere beveiligingsondernemingen (korte presentatie)
 25.Arbeidsomstandigheden en onzeker werk (korte presentatie)
 26.Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties (korte presentatie)
 27.De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (korte presentatie)
 28.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (158 kb) Presentielijst (58 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (22 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (24 kb) 
 
Notulen (255 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (317 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid