Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 3 lipca 2017 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu
 7.Wniosek o skorzystanie z immunitetu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Wykładnie Regulaminu
 12.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 13.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 14.Składanie dokumentów
 15.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 17.Porządek obrad
 18.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I (debata)
 19.Normy europejskie dla XXI wieku (debata)
 20.Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C (debata)
 21.Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (krótka prezentacja)
 22.Reakcja na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (krótka prezentacja)
 23.Skład komisji i delegacji
 24.Prywatne firmy ochroniarskie (krótka prezentacja)
 25.Warunki pracy i niepewność zatrudnienia (krótka prezentacja)
 26.W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych (krótka prezentacja)
 27.Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa (krótka prezentacja)
 28.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (158 kb) Lista obecności (59 kb) Wyniki głosowań imiennych (22 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (23 kb) 
 
Protokół (259 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowań imiennych (330 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności