Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 3. júla 2017 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Žiadosť o zbavenie imunity
 7.Žiadosť o ochranu imunity
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Výklad rokovacieho poriadku
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 13.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 14.Predloženie dokumentov
 15.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)
 16.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 17.Program práce
 18.Makrofinančná pomoc Moldavsku ***I (rozprava)
 19.Európske normy pre 21. storočie (rozprava)
 20.Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (rozprava)
 21.Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (stručná prezentácia)
 22.Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (stručná prezentácia)
 23.Zloženie výborov a delegácií
 24.Súkromné bezpečnostné spoločnosti (stručná prezentácia)
 25.Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (stručná prezentácia)
 26.Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (stručná prezentácia)
 27.Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva (stručná prezentácia)
 28.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (154 kb) Prezenčná listina (59 kb) Hlasovania podľa mien (22 kb) 
 
Zápisnica (80 kb) Prezenčná listina (11 kb) Hlasovania podľa mien (23 kb) 
 
Zápisnica (256 kb) Prezenčná listina (63 kb) Hlasovania podľa mien (400 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia