Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. července 2017 - Štrasburk

2. Hodnocení maltského předsednictví Rady (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Hodnocení maltského předsednictví Rady (2017/2658(RSP))

Předseda přednesl krátké úvodní prohlášení, v němž maltskému předsednictví poděkoval za vykonanou práci.

Joseph Muscat (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení (předseda vystoupil k prohlášení, které učinil Jean-Claude Juncker).

Vystoupili: David Casa za skupinu PPE, Alfred Sant za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, rovněž k prohlášení, které učinil Jean-Claude Juncker, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, a Gilles Lebreton za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, a Carlos Zorrinho.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupil Péter Niedermüller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri a Miriam Dalli.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Joseph Muscat.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí