Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 4 juli 2017 - Straatsburg

2. Verslag over het Maltese voorzitterschap van de Raad (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verslag over het Maltese voorzitterschap van de Raad (2017/2658(RSP))

De Voorzitter houdt een korte inleidende toespraak waarbij hij het Maltees voorzitterschap dankt voor het verrichte werk.

Joseph Muscat (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af (waarbij de Voorzitter ingaat op de woorden van Jean-Claude Juncker).

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie, Alfred Sant, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op de woorden van Jean-Claude Juncker, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, en Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, en Carlos Zorrinho.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Péter Niedermüller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri en Miriam Dalli.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Joseph Muscat.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid