Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 4 lipca 2017 r. - Strasburg

2. Podsumowanie maltańskiej prezydencji Rady (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Podsumowanie maltańskiej prezydencji Rady (2017/2658(RSP))

Przewodniczący, w krótkim wystąpieniu na otwarcie, podziękował prezydencji maltańskiej za wykonaną pracę.

Joseph Muscat (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia, (Przewodniczący odniósł się do wystąpienia Jeana-Claude'a Junckera).

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, Alfred Sant w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, również odniósł się do wystąpienia Jeana-Claude'a Junckera, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, i Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Zoltán Balczó, niezrzeszony, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, i Carlos Zorrinho.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrał Péter Niedermüller.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri i Miriam Dalli.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Joseph Muscat.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności