Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 4 iulie 2017 - Strasbourg

2. Bilanțul Președinției malteze a Consiliului (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Bilanțul Președinției malteze a Consiliului (2017/2658(RSP))

Președintele a făcut o scurtă prezentare introductivă, în care a adresat mulțumiri Președinției malteze pentru realizările sale.

Joseph Muscat (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile, (Președintele privind intervenția lui Jean-Claude Juncker).

Au intervenit: David Casa, în numele Grupului PPE, Alfred Sant, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, de asemenea privind intervenția lui Jean-Claude Juncker, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, și Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Zoltán Balczó, neafiliat, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, și Carlos Zorrinho.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

A intervenit Péter Niedermüller.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri și Miriam Dalli.

Au intervenit: Jean-Claude Juncker și Joseph Muscat.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate