Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg

2. Bilancia maltského predsedníctva Rady (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Bilancia maltského predsedníctva Rady (2017/2658(RSP))

Predseda predniesol krátky úvodný príhovor, v ktorom sa poďakoval maltskému predsedníctvu za odvedenú prácu.

Joseph Muscat (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením (predseda sa vyjadril k vystúpeniu Jeana-Clauda Junckera).

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Alfred Sant v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ako aj k vystúpeniu Jeana-Clauda Junckera, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD a Gilles Lebreton v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, a Carlos Zorrinho.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

V rozprave vystúpil Péter Niedermüller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri a Miriam Dalli.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Joseph Muscat.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia